سیم و کابل مقالات تولید سیم و کابل اعتماد کابل البرز در خصوص عملکرد تولید انواع سیم های برق و مخابراتی

مقالات

۱۳۹۶-۰۵-۲۸

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن استانداردهای سیمکشی یک ساختمان برای کابل های مخابراتی و شبکه: انجمن صنعت ارتباطات از راه دور(TIA) و انجمن صنعت الکترونیک (EIA) […]
۱۳۹۶-۰۵-۳۰

انواع کابلهای مسی مخابراتی

انواع کابلهای مسی مخابراتی کابلهای مخابراتی مسی  به ۹  ‘گروه تقسیم می شوند : ۱– کابل مسی ژله فیلد خاکی(bfc) : این نوع کابل در شبکه […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
فیبر نوری

فیبر نوری چیست

فیبر نوری چیست   استفاده از انکسار (شکست) برای هدایت نور  اساس فیبرهای نوری امروزی است. بازتاب کلی(انعکاس کلی): وقتی نور از هوا وارد آب می شود […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۵

انواع کابل های نوری

انواع کابل های نوری کابلهای مخابراتی نوری به شش گروه تقسیم می شوند : ۱–  کابلهای نوری خاکی – که دو نوع هستند :   الف-کابل نوری […]