سیم و کابل مقالات تولید سیم و کابل اعتماد کابل البرز در خصوص عملکرد تولید انواع سیم های برق و مخابراتی

مقالات

۱۳۹۶-۰۶-۰۷

انواع کابل شبکه

انواع کابل شبکه در شبکه های محلی از کابل به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد. اجزای اصلی شبکه های امروزی توسط نوعی […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۲

چگونه فیبر نوری تولید می شود ؟

چگونه فیبر نوری تولید می شود؟ برای تولید فیبر نوری امکان استفاده از شیشه های عادی وجود ندارد. اگر فیبری از این نوع شیشه ها ساخته […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۵

اصول سیمکشی ساختمان

اصول سیمکشی ساختمان طریقه سیم کشی ساختمان برای شروع کار ابتدا میبایست نشریه های مربوط در این زمینه (نشریه ۱۱۰ و مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۶

هادی‌های آلومینیومی با روکش مسی (CCA)

هادی‌های آلومینیومی با روکش مسی (CCA) و مقایسه برخی از ویژگی‌های مس و آلومینیوم     هادی‌های آلومینیومی با روکش مس شامل یک هسته آلومینیومی با […]