سیم و کابل سیم و کابل اعتماد Archives — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان

سیم و کابل اعتماد

۱۳۹۶-۰۶-۰۷

انواع کابل شبکه

انواع کابل شبکه در شبکه های محلی از کابل به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد. اجزای اصلی شبکه های امروزی توسط نوعی […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۲

چگونه فیبر نوری تولید می شود ؟

چگونه فیبر نوری تولید می شود؟ برای تولید فیبر نوری امکان استفاده از شیشه های عادی وجود ندارد. اگر فیبری از این نوع شیشه ها ساخته […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۵

اصول سیمکشی ساختمان

اصول سیمکشی ساختمان طریقه سیم کشی ساختمان برای شروع کار ابتدا میبایست نشریه های مربوط در این زمینه (نشریه ۱۱۰ و مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان […]