سیم و کابل شبکه Archives — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان

شبکه

۱۳۹۶-۰۵-۲۸

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن استانداردهای سیمکشی یک ساختمان برای کابل های مخابراتی و شبکه: انجمن صنعت ارتباطات از راه دور(TIA) و انجمن صنعت الکترونیک (EIA) […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۷

انواع کابل شبکه

انواع کابل شبکه در شبکه های محلی از کابل به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد. اجزای اصلی شبکه های امروزی توسط نوعی […]