سیم و کابل فیبر نوری Archives — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان

فیبر نوری

۱۳۹۶-۰۶-۰۲
فیبر نوری

فیبر نوری چیست

فیبر نوری چیست   استفاده از انکسار (شکست) برای هدایت نور  اساس فیبرهای نوری امروزی است. بازتاب کلی(انعکاس کلی): وقتی نور از هوا وارد آب می شود […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۷

انواع کابل شبکه

انواع کابل شبکه در شبکه های محلی از کابل به عنوان محيط انتقال و به منظور ارسال اطلاعات استفاده می گردد. اجزای اصلی شبکه های امروزی توسط نوعی […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۲

چگونه فیبر نوری تولید می شود ؟

چگونه فیبر نوری تولید می شود؟ برای تولید فیبر نوری امکان استفاده از شیشه های عادی وجود ندارد. اگر فیبری از این نوع شیشه ها ساخته […]