سیم و کابل معرفی Archives — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان

معرفی

۱۳۹۶-۰۵-۱۷
سیم مفتولی یا سیم تک لا

معرفی انواع سیم و کابل

تعاریف: هادی : به طور کلی به موادی که دارای رسانایی بالایی هستند و می توانند برق را با تلفات کم منتقل کنند هادی گفته می […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۷

معرفی انواع سیم و کابل

  تعاریف: هادی : به طور کلی به موادی که دارای رسانایی بالایی هستند و می توانند برق را با تلفات کم منتقل کنند هادی گفته […]