سیم و کابل کابل مسی ایرکور کانالی Archives — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان

کابل مسی ایرکور کانالی

۱۳۹۶-۰۵-۳۰

انواع کابلهای مسی مخابراتی

انواع کابلهای مسی مخابراتی کابلهای مخابراتی مسی  به ۹  ‘گروه تقسیم می شوند : ۱– کابل مسی ژله فیلد خاکی(bfc) : این نوع کابل در شبکه […]