سیم و کابل کابل نوری خشک کانالی (ocuc) — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان