سیم و کابل تماس با نماینده — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان

تماس با نماینده: شرکت اعتماد کابل البرز

لاله زار جنوبی-جنب بانک صادرات- پاساژ رزاق منش-فروشگاه صنعت لایت

شماره تلفن نماینده:۳۳۹۰۶۶۲۳-۰۲۱