قیمت کابل برق (قیمت روز)

 1. خانه
 2. قیمت کابل برق (قیمت روز)

برای مشاوره رایگان یا ثبت سفارش سیم و کابل البرز با ما تماس بگیرید.

قیمت‌ها در این لحظه معتبر هستند. برای بهره‌مندی از درصد تخفیف و خرید با شماره 02133116788 تماس بگیرید یا به شماره واتس‌اپ 09128389181 پیام دهید.

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×16

97,900 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×25

150,000 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×35

205,800 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×50

292,700 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 2×1/5

25,800 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 2×2/5

37,500 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 2×4

53,900 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 2×6

78,800 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 2×10

125,000 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 2×16

201,500 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×1/5

33,000 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×2/5

51,800 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×4

80,100 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×6

119,400 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×10

202,500 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×16

300,300 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×25+16

539,300 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×35+16

712,300 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×50+25

999,700 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 4×1/5

42,800 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 4×2/5

68,300 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 4×4

102,500 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 4×6

149,400 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 4×10

243,000 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 4×16

385,200 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 4×25

605,600 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 5×1/5

54,300 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 5×2/5

83,900 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 5×4

131,000 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 5×6

194,200 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 5×10

315,000 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 5×16

488,300 تومان

کابـل افشـان شیلـد NYSLCY – 2×0/25

9,400 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 2×0/5

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 2×0/75

93,000 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 2×1

16,200 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 2×1/5

21,600 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 2×2/5

29,000 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 2×4

207,000 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 3×0/5

15,000 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 3×0/75

19,400 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 3×1

22,400 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 3×1/5

29,300 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 3×2/5

45,000 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 4×0/5

20,400 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 4×0/75

24,500 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 4×1

28,900 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 4×1/5

35,200 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 4×2/5

53,800 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 4×4

546,000 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 5×0/75

29,900 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 5×1

35,300 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 5×1/5

43,500 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 5×2/5

66,700 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 7×0/75

41,900 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 7×1

49,400 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 7×1/5

60,900 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 10×0/75

312,000 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 10×1

343,000 تومان

کابـل شیلـد دار NYSLCY – 10×1/5

420,000 تومان

سیـم نایلـون سفید – 2×0/75

10,000 تومان

سیـم نایلـون سفید – 2×1

11,530 تومان

سیـم نایلـون سفید – 2×1/5

16,230 تومان

سیـم نایلـون سفید – 2×2/5

27,000 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×1/5

8,450 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×4

22,100 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×6

33,740 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×10

55,200 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×16

87,230 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×25

134,500 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×35

185,200 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×50

262,300 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×70

367,500 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×95

512,900 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×120

645,300 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×0/75

5,000 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×1

6,150 تومان

سیــم افشـــان NYAF – 1×2/5

13,650 تومان

کـــابـل کــولــری سفیــد – 4×1

15,500 تومان

کـــابـل کــولــری سفیــد – 4×1/5

21,600 تومان

کـــابـل کــولــری سفیــد – 5×1

21,400 تومان

کـــابـل کــولــری سفیــد – 5×1/5

29,000 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CU – 2*2*0/6

9,100 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CU – 4*2*0/6

18,000 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CU – 6*2*0/6

27,200 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CU – 10*2*0/6

44,000 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CU – 15*2*0/6

208,000 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CU – 20*2*0/6

420,000 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CCA – 2*2*0/6

3,500 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CCA – 4*2*0/6

6,850 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CCA – 6*2*0/6

9,100 تومان

کـابـل تلفنـی هـوایـی JYSTY – CCA – 10*2*0/6

13,300 تومان

کـابـل آنتـــن – T3 – 4/5c-2v

تومان

کـابـل کـواکسیــال – RG 59

8,300 تومان

کواکسیال ترکیبی – RG59+2*0/35

تومان

کـابـل کواکسیـال – RG 59

9,200 تومان

RG 59 + 2*0/35 کـابـل تـرکیبـی –

تومان

کـابـل آنتـــن – T1 – 4/5c-2v

15,800 تومان

کـابـل آنتـــن – T2 – 4/5c-2v

7,900 تومان

کابـل افشـان (دوروکش) NYMHY – 1×50

271,100 تومان

کابـل افشـان (دوروکش) NYMHY – 1×70

377,700 تومان

کابـل افشـان (دوروکش) NYMHY – 1×95

521,000 تومان

کابـل افشـان (دوروکش) NYMHY – 1×120

654,500 تومان

کابـل افشـان (دوروکش) NYMHY – 1×150

816,800 تومان

کابـل افشـان (دوروکش) NYMHY – 1×185

1,004,200 تومان

کابـل افشـان (دوروکش) NYMHY – 1×240

1,298,800 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 2×0/75

12,470 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 2×1

14,880 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 2×1/5

20,650 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 2×2/5

33,670 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 2×4

50,930 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 2×6

76,330 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 2×10

122,800 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 2×16

187,300 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 3×0/75

17,630 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 3×1

21,200 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 3×1/5

29,920 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 3×2/5

48,180 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 3×4

74,200 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 3×6

110,850 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×0/75

22,700 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×1

27,400 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×1/5

39,170 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×2/5

63,350 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×4

98,280 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×6

146,900 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×10

236,900 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×16

361,800 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×25

570,800 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 4×35

780,700 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×1

34,300 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×1/5

48,900 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×2/5

78,430 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×4

121,900 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×6

182,000 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×10

294,000 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×16

449,400 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×25

707,400 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×16

279,900 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×25

433,100 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×25+16

516,800 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×35

589,600 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×35+16

674,300 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×50

837,500 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×50+25

969,000 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×70

1,164,000 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×70+35

1,347,500 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×95

1,628,000 تومان

کابـل افشـان فیلــر دار – 3×95+50

1,921,600 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 5×0/75

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 5×1

182,000 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 5×1/5

215,000 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 7×0/75

34,200 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 7×1

39,100 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 7×1/5

57,800 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 8×1/5

64,300 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 10×0/75

48,900 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 10×1

54,500 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 10×1/5

77,400 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 12×0/75

58,500 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 12×1

64,400 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 12×1/5

92,000 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 16×1

86,600 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 20×1/5

150,300 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 16×1/5

119,700 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 20×1

104,900 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×0/75

28,600 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 5×35

967,100 تومان

کابـل افشـان (دوروکش) NYMHY – 1×300

1,620,000 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×70

399,100 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×95

546,800 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×120

686,000 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×150

859,300 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×185

1,056,300 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×240

1,363,900 تومان

کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY – 1×300

1,676,100 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×95+50

1,899,900 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×120+70

2,427,600 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×150+70

2,930,800 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×185+95

تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×240+120

تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 5×25

748,500 تومان

کـابـل آنتـــن صادراتـی – 4/5c-2v

14,500 تومان

کابـل افشـان شیلـد NYSLCY – 2×0/5

11,000 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 6×1

34,600 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 6×1/5

45,000 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 7×2/5

75,200 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 8×1

44,400 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 12×2/5

132,300 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 16×2/5

176,400 تومان

کابـل افشـان شیلـد NYSLCY – 2×0/75

13,200 تومان

کـابـل کنترل ( فـرمـان ) 6×0/75

29,300 تومان

کـابـل مفتـول زمینـی NYY – 3×70+35

1,394,200 تومان

کابـل افشـان NYMHY – 3×10

181,370 تومان

کابل کولری سفید – 4×1

20,100 تومان

کابل کولری سفید – 4×1/5

28,300 تومان

کابل کولری سفید – 5×1

27,700 تومان

کابل کولری سفید – 5×1/5

37,800 تومان

کابل کولری سفید – 50×1

51,000 تومان

کـابـل تک رشته زمینی آلومینیوم 1×25

247,000 تومان

همین حالا به مشاوران ما پیام دهید

09128389181

etemadcablealborz.com

قیمت کابل برق

قیمت روز سیم و کابل البرز را در بالای صفحه ببینید. سیم و کابل از جمله ابزارهای پرکاربرد صنعت برق ساختمان هستند که وظیفه بسیار مهمی را بر عهده دارند. خیلی ساده است، هر کجا برق باشد، کابل و سیم نیز وجود دارد.

البته بر خلاف تصور، همه سیم و کابل‌های برق یکی نیستند و هر یک انواع خاص با کارایی متفاوتی مختص به خود را دارند. برای همه ما روشن است، جایی که زندگی و فعالیت‌های اقتصادی در جریان است، برق هم وجود دارد. برق بدون سیم‌ها و کابل‌ها هیچگونه کاربردی ندارد.

این محصولات یک سیستم انتقال قدرت عظیم و حتی سیستم انتقال اطلاعات به شمار می‌آیند و به زندگی روزمره و اغلب فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خدمت بزرگی می‌کنند. این‌روزها با فروش اینترنتی سیم و کابل به سادگی می‌توان از تولید‌کننده اصلی با مبلغی بسیار پایین‌تر خرید کرد.

سیم و کابل برق

از جمله اصطلاحات پرکاربرد صنعت برق و ارتباطات، سیم‌های الکتریکی و کابل‌ها هستند که بسیاری از مردم تفاوتی بین این دو قائل نیستند. علت این امر هم شباهت زیاد این دو ابزار به یکدیگر است که باعث سردرگمی می‌شود.

اما تفاوت خیلی ساده است. سیم‌ها به عنوان هادی تکی کاربرد دارند و از یک بخش داخلی برای انتقال برق استفاده می‌کنند، در حالی که کابل‌ها ترکیبی از چند هادی تکی هستند که به شکل گروهی کار می‌کنند.

این دو ابزار کاربردی، معمولا از دو فلز مس و آلومینیوم ساخته شده‌اند. همچنین تفاوت ظاهری دیگری نیز وجود دارد که باعث تمایز این دو قطعه از یکدیگر می‌شود. سیم ها از فلزات نام برده به شکل لخت تشکیل شده‌اند، در صورتی که کابل‌ها از چندین سیم روکش‌دار هر چند نازک ساخته شده‌اند.

قیمت سیم و کابل

قیمت سیم و کابل برق به چه عواملی بستگی دارد؟ بسیاری از موادی که برای ساخت کابل و سیم های برق استفاده می‌شود، تحت تأثیر نوسانات قیمت بازار کالاهایی مانند مس قرار می‌گیرند.

این یعنی هر چه قیمت مس بالاتر برود، قيمت كابل برق یا قیمت سیم برق مورد نظر هم بیشتر می‌شود. قیمت انواع کابل برق علاوه بر تغییر قیمت مس، در اثر نوسان بازار و بالا و پایین شدن قیمت سایر مواد مصرفی هم، متغیر است.

از طرفی وزن مصرفی آلیاژ مس در انواع سیم و کابل هم در خرید کابل برق یا سیم تاثیر زیادی دارد. از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی، می‌توانیم به کیفیت مواد و متریال استفاده شده در این تجهیزات، نوع کابل یا سیم و کارایی آن‌ها و البته شرکت سازنده اشاره کنیم.

اگر قصد خرید سیم و کابل را دارید، می‌توانید لیست قیمت سیم و کابل البرز را در لیست محصولات بالا مشاهده کرده و سفارش خود را با تماس با ما با شماره‌های 02133116788 و 02133116988  ثبت کنید و از درصد تخفیف بالایی از فروش کابل برق ما بهره‌مند گردید.

قیمت انواع سیم برق

خرید سیم برق از کارخانه به دلیل حذف واسطه و خرید مستقیم، بهترین انتخاب برای خریدار کابل برق است.

پس از بررسی قیمت فروش سیم و کابل برق ، نوبت به معرفی این تجهیزات و البته انواع آن‌ها می‌رسد. سیم برق ، یک رشته یا گروهی از رشته‌های یک ماده رسانای الکتریکی است که معمولا به آن هادی گفته می‌شود. هر چند که گفتیم سیم های برق در برخی از مواقع بدون روکش هستند.

اما این ابزار موثر در صنعت برق ساختمان بیشتر مواقع با یک غلاف رنگی کددار پوشانده می‌شوند تا مانع از بروز اتفاق ناخوشایند برق گرفتگی شوند.

کدهای استفاده شده در این ابزار، به منظور مشخص کردن نوع سیم، نوع هادی و البته کارایی آن روی محصول حک می‌شود. قیمت سیم ساختمان را در بالای همین صفحه می‌توانید ببینید.

سیم ها انواع گوناگونی دارند که هر یک کارایی خاص خود را دارد. آن‌ها با قطر خود اندازه‌گیری می‌شوند. سیم‌های کوچک جریان کمتری از برق را انتقال می‌دهند و اغلب برای مصارف خانگی کاربرد دارند.

این در حالی است که سیم‌های ضخیم با انتقال جریان بیشتر در صورت استفاده در خانه می‌توانند باعث آسیب به سیم‌کشی ساختمان و تجهیزات الکتریکی خانه و سیم‌کشی مثل فیوز شوند. به همین دلیل معمولا مصارف صنعتی دارند.

قیمت سیم و کابل
خرید کابل برق

از سیم ها علاوه بر انتقال برق و انتقال سیگنال‌های مخابراتی برای تحمل بار مکانیکی، استفاده در خودرو یا قطعات صنعتی و ایجاد گرما نیز استفاده می‌شود.

سیم و کابل در انواع متفاوت با کارایی مختلف تولید می‌شوند که در ادامه به معرفی انواع سیم و کاربردهایی که دارند، می‌پردازیم.

 • سیم برق مفتولی

سیم مفتولی، نوعی محصول برق کشی است که از فولاد ساخته می‌شود. به طور معمول ماده سازنده این نوع فولاد، کربن به مقدار پایین است. با توجه به نوع استاندارد این محصول که البته متفاوت است، نوع گرید آن هم متفاوت خواهد بود. طریقه ساخت این نوع سیم از طریق روش نورد گرم و کشش خواهد بود.

سیم افشان یکی دیگر از محصولات پرکاربرد صنعت برق‌کشی ساختمان است. این ابزار همان سیم معمولی برق است که به شکل گسترده برای انتقال برق استفاده می‌شود.

این سیم‌ها از هادی‌های تک رشته‌ای مختلفی با جنس مس یا آلومینیوم ساخته و به وسیله یک ماده پلاستیکی روکش می‌شوند. این ماده پلاستیکی از جنس pvc است.

 • سیم نیمه افشان

در صنعت سیم و کابل ، نوع دیگری از سیم وجود دارد که با نام سیم نیمه افشان شناخته می‌شود. سیم نیمه افشان به سیم خشک هم شهرت دارد، این در حالی است که سیم افشان با نام سیم انعطاف پذیر شناخته می‌شود.

تفاوت اصلی سیم نیمه افشان با نوع افشان در ساختار هادی آن است. در اصل سیم نیمه افشان تک رشته ای نیست و از مجموعه ای از سیم‌های در هم تنیده و پیچ خورده ساخته می‌شود.

برای مشاوره رایگان یا ثبت سفارش سیم و کابل البرز با ما تماس بگیرید.

قیمت کابل برق

نوبت به معرفی کابل برق می‌رسد. کابل‌ها هم درست مثل سیم‌ها بر اساس عوامل مختلف از یکدیگر مجزا می‌شوند. برای مثال نوع هادی، نوع روکش، کابل ها با ولتاژ مختلف از جمله این تقسیم‌بندی‌ها هستند.

کابل‌ها بر اساس روکش به دو نوع عایق ترموپلاستیک و عایق حرارتی تقسیم‌بندی می‌شوند. روکش‌های ترموپلاستیک خود در انواع مختلف پلی ونیل کلراید PVC ، پلی الفین ها Z1 ، پلی اتیلن خطی PE و پلی اورتان PU تقسیم‌بندی می‌شوند.

این تجهیزات برق کشی بر اساس هادی ها به انواع هادی سیم برهنه، هادی الکتریکی آلومینیومی، هادی‌های برقی مسی، هادی سیم مسی انعطاف‌پذیر، کابل تک هسته‌ای و کابل چند هسته‌ای تقسیم می‌شوند.

کابل‌ها در دو ولتاژ کم و متوسط تولید و عرضه می‌شوند. کابل‌های با ولتاژ پایین شامل این موارد می‌شوند؛ کابل‌های صفحات برقی، کابل‌های برق، کابل‌های زره پوش، کابل‌های پلاستیکی، کابل‌های بدون هالوژن، کابل‌های مقاوم در برابر آتش، کابل‌های کنترل، کابل‌های ابزار دقیق، کابل‌های خورشیدی، کابل‌های مخصوص و کابل‌های آلومینیومی از جمله این موارد هستند.

خرید سیم و کابل
قیمت سیم برق

کابل‌های با ولتاژ متوسط هم در انواع کابل بدون هالوژن RHZ1، کابل بدون هالوژن HEPRZ1، کابل ولتاژ متوسط با عایق انرژی MV-90 و کابل مس و آلومینیوم RHVhMVh تولید می‌شوند که هر یک کارایی خاص خود را دارد. میزان فروش سیم و کابل همچنین قیمت سیم برق بر اساس کارایی و کیفیت آن مشخص می‌شود. این تجهیزات بر اساس علامت‌های اختصاری زیر شناخته می‌شوند.

 • حرف r : هادی‌های کابل گرد
 • حرف S : هادی‌های کابل مثلثی
 • حرف e : هادی‌های مفتولی
 • حرف m : هادی‌های افشان

کابل‌های افشان نیز مانند سیم افشان از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار هستند و برای انواع کاربری‌ها استفاده می‌شوند. برخی از نمونه های کابل با مواد خاصی به نام LSZH روکش می شوند. این مواد باعث می شوند در صورت آتش سوزی مواد سمی در هوا منتشر نشود.

این کابل همانطور که از نامش پیداست یک سیم برق مفتولی تک رشته‌ای است که با یک لایه پوششی محافظ روکش شده است. کابل‌های مفتولی نسبت به کابل افشان از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار هستند، اما در مقابل رسانا خوبی برای جریان الکتریسیته به شمار می آیند.

یکی از معایب این نوع کابل در مقابل افشان، احتمال شکنندگی آن به دلیل انعطاف‌پذیری پایین آن است. همچنین اتصال کابل مفتولی نسبت به کابل افشان کمتر است، هر چند که از قیمت کمتری نیز برخوردار است.

نام محصولسایزقیمت
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
1.5*2139000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
2.5*2224,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
4*2303,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
6*2470,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
10*2688,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
16*21,090,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
1.5*3189,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
2.5*3288,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
4*3428,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
6*3646,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
10*31,366,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
16*31,650,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
25+16*33,009,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
35+16*33,900,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
1.5*4238,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
2.5*4381,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
4*4518,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
6*4862,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
10*41,340,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
16*42,166,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
25*43,460,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
1.5*5304,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
2.5*5468,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
4*5761,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
6*51,020,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
10*51,732,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
16*52,700,000
کـابـل مفتـول زمینـی NYY
25*54,070,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY16*1552,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY25*1830,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY35*11,060,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY50*11,647,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY70*12,284,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY95*13,080,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY120*13,866,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY150*14,812,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY185*15,915,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY240*17,638,000
کـابـل تک رشتـه مفتـول زمینـی NYY300*19,515,000
کـابـل سکتـور مفتـول زمینـی NYY
50+25*35,900,000
کـابـل سکتـور مفتـول زمینـی NYY
70+35*38,030,000
کـابـل سکتـور مفتـول زمینـی NYY
95+50*310,940,000
کـابـل سکتـور مفتـول زمینـی NYY
120+70*313,970,000
کـابـل سکتـور مفتـول زمینـی NYY
150+70*317,180,000
کـابـل سکتـور مفتـول زمینـی NYY
185+95*3-
کـابـل سکتـور مفتـول زمینـی NYY
240+120*3-

یکی دیگر از انواع کابل که از نظر جنس هادی با کابل های مسی تفاوت دارد، کابل آلومینیومی است. این کابل‌ها از نظر قیمت نسبت به کابل های مسی به صرفه‌تر هستند؛ پس میزان استفاده از آن‌ها به دلیل افزایش قیمت مس هم رو به رشد است.

کابل آلومینیومی بر خلاف تصور از لحاظ عملکرد ضعیف تر از کابل مسی نیست و به راحتی می‌توان از آن در انواع خطوط انتقال جریان برق استفاده کرد، هر چند که شاید تا حدودی هدایت الکتریکی آن کمتر از مس باشد.

کابل آنتن و کواکسیال، نوع دیگری از سیم‌های کاربردی هستند که البته بر‌خلاف آنچه تاکنون بررسی کردیم، نه برای منتقل کردن جریان برق، بلکه وظیفه انتقال اطلاعات را بر عهده دارند.

 

این نوع از کابل به شکلی طراحی شده است که با پیچیده شدن دو سیم هادی یا رسانا به هم مشکلات الکترومغناطیسی به وجود آمده از منابع بیرونی خنثی و بی‌اثر شود.

کابل‌های زوجی، برای استفاده در صنعت مخابرات کشورها تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مزایای این نوع کابل استفاده چند کاناله از یک رشته کابل خواهد بود.

کابل‌های شیلددار نوعی از کابل هستند که در مدار فرمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع کابل‌ها به منظور خنثی کردن تداخلات مکانیکی و الکتریکی ساخته شده‌اند.

کابل شیلد مدار فرمان یا کابل شیلددار، نسبت به سایر کابل ها از لایه و پوشش محافظتی قوی‌تری ساخته شده‌اند. این نوع کابل یا تماما از مس ساخته شده است یا اینکه از ترکیب این آلیاژ با موادی مثل قلع تولید می‌شود.

یکی دیگر از کابل‌هایی که در مرکز خرید سیم و کابل البرز عرضه می‌شود، ابزار کابل مخصوص جوشکاری است. این نوع کابل که به کابل جوش شهرت دارد، برای استفاده در مدار جوشکاری‌های الکتریکی به کار برده می‌شود.

خرید سیم و کابل

کابل ها بر اساس استانداردهای مختلف IEC، VDE، ASTM، BS و ISIRI ساخته می‌شوند. این نوع ابزار کاربردی صنعت برق‌کشی از سه جز اصلی هادی الکتریکی، عایق و غلاف تشکیل شده است.

هر چند به طور کلی این عایق‌ها ممکن است بر اساس کاربردی که دارند، از لحاظ ساختاری به اشکال مختلف تولید شوند.

علاوه بر مواردی که گفتیم، از اجزای دیگری مثل اسکرین هادی، اسکرین عایق، فیلر یا پرکننده، شیت هادی، شید یا سپر رسانا، نوار نیمه هادی کاغذی، آرمور یا زره و لایه زیرین یا غلاف داخلی تشکیل شده‌اند.

بخش مرکزی و اصلی یعنی هادی یا رسانا در سیم و کابل، وظیفه انتقال جریان برق را بر عهده دارد. عایق که در برخی اوقات به آن دی الکتریک نیز می‌گویند، هادی را در برابر ولتاژ سرویس و البته عوامل آسیب‌زای خارجی محافظت می‌کند.

البته این عایق جدا کننده آن از روکش اصلی و سایر اجزای کابل هم خواهد بود.
عایق کابل باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد.

برای مثال این قطعه باید دارای مقاومت محافظتی بالا، مقاومت حرارتی پایین، ضریب توان پایین، استحکام مکانیکی مناسب، مقاومت دی الکتریک بالا برای جلوگیری از نشتی جریان و عملکرد خوب در دمای بالا باشد.

بخش بیرونی یا غلاف وظیفه پیشگیری از نشت رطوبت به داخل ابزار کابل را بر عهده دارد. غلاف همچنین قدرت کابل را در برابر آتش سوزی و صدمات خارجی الکتروشیمیایی مقاوم‌تر می‌کند. لیست قیمت سیم برق را در بالای همین صفحه ببینید.

زره کابل برق چیست؟

یکی دیگر از مواردی که در قیمت سیم برق بسیار مورد توجه است، شناخت زره کابل برق است. برای بسیاری از افراد این اصطلاح کاملا نا‌آشنا است. کابل زرهی نامی است که به هر کابل الکتریکی ساخته شده با زره از سیم آلومینیومی یا زره سیم فولادی به کار برده می‌شود.

اصطلاح زره یا همان غلاف به لایه یا لایه هایی از کابل گفته می‌شود که این ابزار و اجزای درونی تشکیل دهنده آن را در قالب یک پوشش محافظت می‌کند. این مقاومت هم می‌تواند در برابر عوامل آسیب‌زای بیرونی مثل نور خورشید یا رطوبت باشد و هم در برابر انواع نیرو‌های مکانیکی که می‌تواند در نوع خود باعث آسیب به کابل شود.

از کابل‌های مجهز به زره در مکان‌های روباز و پروژه‌های دفن سیم استفاده می‌شود که مسئولیت حفاظت مکانیکی از محتویات درون کابل در موقعیت‌های مختلف را بر عهده دارد.

جمع بندی

کابل های برق و همچنین سیم ها، به عنوان ابزار انتقال قدرت محسوب می شوند. این تجهیزات مثل رگ های خونی در انسان عمل می کنند و کار انتقال نیرو برق به موتور و مبدا را درست مثل انتقال خون به قلب، بر عهده دارند.

در شبکه سیستم های قدرت الکتریکی و البته شبکه های انتقال اطلاعات، این سیم های برق و همراه همیشگی آن ها، یعنی کابل ها هستند که طیف وسیعی از کاربردها در زمینه های مختلف را بر عهده دارند.

بنابراین اهمیت انتخاب تجهیزات کابل و سیم کارآمد و البته با کیفیت در تمامی بخش ها، چه برای مصارف روزانه و خانگی و چه برای مصارف تجاری بسیار بالا می رود.

کیفیت و تضمین قیمت حق شماست. بنابراین اگر قصد خرید سیم و کابل برق با بهترین متریال و به صرفه ترین قیمت را دارید، می توانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در سایت، با ما تماس بگیرید. لیست قیمت سیم و کابل را مقایسه کنید و خرید سیم کابل بهتری را انجام دهید.

 • رحمانی

  قیمت روز سیم و کابل های زیر رو واسم بفرستید لطفا:
  قیمت کابل 2*10 مسی
  قیمت کابل 4*50 مسی
  قیمت هر متر کابل 2*4

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای دریافت قیمت روز سیم و کابل با تخفیف با شماره 02133116988 یا 02133116788 تماس بگیرید.

 • زری

  قیمت کابل برق مسی رو لطف میکنید.

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای دریافت قیمت سیم و کابل با تخفیف با شماره 02133116788 تماس بگیرید.

 • حسن

  لیست قیمت کابل برق زیرزمینی رو از چه طریق میتونم داشته باشم؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای دریافت قیمت کابل برق زیرزمینی یا … با شرکت تماس بگیرید.

 • اصغری

  ممنون میشم لیست قیمت کابل برق رو واسم بفرستید.

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   در بالای این صفحه تمامی قیمت سیم و کابل معتبر هستند و برای خرید میتونید با شرکت تماس بگیرید.

 • رستمی

  برند شما که فروش سیم برق رو برعهده داره چیه؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   اعتماد کابل البرز

  • K

   لطفاقیمت یک حلقه ۱۰۰متری کابل الومینیوم۶×۲مفتول چنداست باتشکر

 • نگین

  وقت بخیر
  محتوا عالی بود ممنون
  خرید سیم برق ساختمان رو چطور میتونم انجام بدم؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   لطفا با شرکت تماس بگیرید یا به واتس اپ مجموعه پیام بدید تا خریدتون انجام بشه

 • ایمان

  قیمت کابل مسی رو میفرمایید لطفا

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای دریافت لیست قیمت فروش سیم برق یا خرید سیم و کابل با شماره های 02133116988 و 02133116788 تماس بگیرید یا به شماره 09122985308 از طریق واتس اپ پیام دهید.

 • احسان

  سلام لیست قیمت کابل برق مسی رو میخواستم

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای دریافت لیست قیمت کابل برق مسی یا خرید سیم و کابل با شماره های 02133116988 و 02133116788 تماس بگیرید یا به شماره 09122985308 از طریق واتس اپ پیام دهید.

 • رضا

  قیمت کابل برق زیرزمینی و هوایی در بالای صفحه به روز هست؟ تخفیف هم داره؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   بله تمامی قیمت ها به روز و معتبر هستن
   برای خرید سیم و کابل برق با تخفیف به واتس اپ شرکت با شماره 09122985308 پیام بدید یا با شرکت تماس بگیرید.

 • ایزدی

  به عنوان یکی از قدرتمندترین خریدار کابل برق در لاله زار باید بگم از بهترین برندهای فروش سیم و کابل برق هستید. قیمت ها مناسب تر از هرجای دیگه ست و خرید با درصد تخفیفی که میدید بسیار به صرفه هست.

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   سپاسگزارم آقای ایزدی
   شما واقعا از بهترین مشتری ها و دوستان ما هستید.

 • مومن

  شرایط جوری شده که باید قیمت لحظه ای سیم و کابل رو آدم دنبال کنه تا قیمت سیم وکابل مورد نظرش دستش بیاد.

  پاسخ
 • اسدی

  سلام
  ليست قيمت قیمت کابل برق همه مدلارو کجا باید ببینم؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   سلام جناب اسدی
   ليست کامل قیمت انواع کابل برق به تفکیک رو در همین صفحه میتونید مشاهده بفرمایید

 • رشوند

  سلام و روز خوش
  آقا الان قیمت هر متر کابل برق ۲/۵ چند درمیاد؟

  پاسخ
  • زری

   با سلام
   لطفا برای اطلاع از قیمت هر متر کابل برق 2/5 یا قیمت روز کابل برق در سایزهای مختلف با دفتر تماس بگیرید

  • بزرگمهر

   قیمت کابل دو در یک و نیم الان چنده؟

 • محمدجواد

  سلام
  ببخشید قیمت روز کابل برقایی که تو این صفحه هست معتبره؟

  پاسخ
 • پاک نهاد

  قیمت کابل برق صنعتی رو هم باید تو این صفحه مشاهده کنیم؟

  پاسخ
 • عمارلو

  سلام و درود
  من از شما بی نهایت سپاس گزارم که فروش آنلاین سیم و کابل دارید و کار مشتریان رو برای خرید راحت میکنید.

  پاسخ
 • آقای بختیاری

  سلام عرض میکنم
  به نظر میرسه قیمت سیم کابل برق شما به روز باشه. دستتون درد نکنه

  پاسخ
 • امیر

  ببخشید
  ممنونم از شرکت خوبتون یه سوال داشتم
  خرید کابل برق ساختمان رو هم از این صفحه باید انجام بدیم؟

  پاسخ
 • کوروش

  قیمت سیم برق ساختمان رو میگید بهم؟

  پاسخ
  • زری

   قیمت هر متر کابل برق ۲/۵ چنده و چطور میشه سفارش داد؟

  • اعتماد کابل البرز

   برای اطلاع از قیمت کابل برق لطفا با شماره 02133116788 تماس بگیرید

  • Rfarzin92@gmail.com

   دوست عزیز قیمت ها در قسمت بالا درج شده عزیز

 • احمدرضا

  من قیمت هارو بررسی کردم
  به نظر میرسه کابل برق قیمت مناسبی داره

  پاسخ
 • احمدی

  قیمت سیم برق ها به روز هستن؟ برای سفارش و خرید سیم برق باید با کجا تماس بگیرم؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   سلام
   بله قیمت ها معتبر هستن ولی جهت اطمینان خاطر از قیمت سیم برق و یا خرید با شماره 02133116788 تماس بگیرید.

 • اکبری

  لیست قیمت سیم و کابل برق رو میخواستم

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   با سلام
   در بالای همین صفحه میتونید لیست قیمت سیم و کابل به روز شده رو ملاحظه بفرمایید.

 • فرزان

  لیست قیمت سیم و کابل البرز بسیار معقول و منطقیه
  ممنون که در این شرایط افزایش قیمت نداشتید

  پاسخ
  • زری

   با سلام
   از حسن توجه شما سپاسگزاریم

 • شکوفه

  قیمت هر متر سیم برق البرز چند درمیاد جناب؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   با سلام
   با توجه به نوع، قیمت هر متر سیم برق متفاوته
   لطفا با دفتر تماس بگیرید تا همکارانم بتونن کاملتر راهنمایی تون کنن

 • شیرزاد

  کابل برق متری چنده؟

  پاسخ
 • علی رضایی

  سیم برق متری چند است؟

  پاسخ
 • اعتمادی

  سلام
  لطفا قیمت روز سیم برق رو واسم ایمیل کنید. ممنون

  پاسخ
 • زرگر

  قیمت کابل دو در دو نیم چنده؟

  پاسخ
 • ایزدی

  قيمت كابل برق سه فاز و قیمت کلاف سیم برق رو میخواستم بدونم چنده؟

  پاسخ
 • رستگار

  قیمت کابل تیر برق ؟

  پاسخ
 • سامیار

  قیمت سیم کابل برق تو سایت شما به روز هست؟

  پاسخ
 • یزدی

  کابل متری چنده؟

  پاسخ
 • ناهید

  قیمت کابل یک و نیم رو ارسال بفرمایید.

  پاسخ
 • روشن روان

  سیم برق متری چند

  پاسخ
 • وثوق

  لیست قیمت سیم و کابل البرز رو میخوام

  پاسخ
 • فرزان

  قیمت سیم یک و نیم و کابل دو در دو نیم و قیمت سیم دو و نیم و میخوام بدونم چنده

  پاسخ
 • فرداد

  قیمت سیم برق دو رشته ای رو تو سایت نمیبینم

  پاسخ
 • جواد

  سلام و خسته نباشید.یه راهنمایی میخواستم ایا سیم و کابل هایه مسی در ماه های اینده میره بالا.الان خرید کنم برای ساختمان یا بنظرتون در زمانش که میشه چن ماه بعد؟؟ لطفا راهنماییم کنید مرسی از شرکت خوبتون

  پاسخ
  • K..d

   قیمتی که در بالا نوشته شده برای متره یاحلقه؟

 • بله، برای خرید کابل برق بهتر است از کابل های با کیفیت و مطابق با استانداردهای الکتریکی استفاده کنید. حتماً به ظرفیت جریان و نوع روکش کابل توجه کنید. این عوامل مهم برای جلوگیری از بروز حوادث برقی و حفظ ایمنی شما و دیگران هستند.

  پاسخ
 • حتما بدانید که خرید کابل برق باید به منظور تأمین نیازهای الکتریکی محیطی انجام شود. برای خرید بهتر مراقب باشید که کابل شما دارای استانداردهای لازم و مجوزهای فنی است. رعایت این اصول، علاوه بر ایجاد امنیت در سیستم برق شما، می‌تواند ریسک‌های حوادث الکتریکی را کاهش دهد.

  پاسخ
 • خرید کابل برق: اگر نیاز به خرید کابل برق دارید، ایده خوبی دارید چرا که آنها برای انتقال برق بسیار مهم هستند. حتماً بررسی کنید که کابلی را انتخاب کنید که به طول مورد نیاز شما می‌خورد و همچنین با توجه به مصرف برق شما پشتیبانی می‌کند.

  پاسخ
 • رحیمی

  سیم برق متری چنده؟

  پاسخ
 • محبی

  قیمت کابل برق نمره 10 چنده؟

  پاسخ
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
قیمت لحظه ای