قیمت کابل آلومینیومی

 1. خانه
 2. قیمت کابل آلومینیومی

برای مشاوره رایگان یا ثبت سفارش سیم و کابل البرز با ما تماس بگیرید.

قیمت‌ها در این لحظه معتبر هستند. برای بهره‌مندی از درصد تخفیف و خرید با شماره 02133116788 تماس بگیرید یا به شماره واتس‌اپ 09128389181 پیام دهید.

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×16

158,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×25

226,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×35

301,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×50

418,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×70

565,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×95

784,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×120

936,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×150

1,145,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×185

1,431,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×240

1,750,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×16

172,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×25

247,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×35

323,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×50

442,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×300

2,147,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×120

962,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×150

1,182,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×185

1,452,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×240

1,810,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×400

2,990,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×500

4,026,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم XLPE-NA2XY 2×10

281,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم XLPE-NA2XY 2×16

404,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم XLPE-NA2XY 1×16+16

250,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم XLPE-NA2XY 2×25

595,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم XLPE-NA2XY 1×25+25

384,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم XLPE-NA2XY 2×35

811,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم XLPE-NA2XY 2×50

966,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم PVC – NAYY 2×10

305,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم PVC – NAYY 2×16

435,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم PVC – NAYY 1×16+16

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم PVC – NAYY 2×25

638,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم PVC – NAYY 2×35

841,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم PVC – NAYY 1×25+25

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم PVC – NAYY 1×35+35

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم PVC – NAYY 2×50

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 3×25+16

904,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 3×35+16

1,139,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 3×50+25

1,384,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 3×95+50

2,562,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 3×120+70

3,140,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 3×185+95

4,806,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 3×240+120

5,962,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم PVC – NAYY 3×35+16

1,221,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم PVC – NAYY 3×50+25

1,468,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم PVC – NAYY 3×70+35

1,952,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم PVC – NAYY 3×120+70

3,234,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم PVC – NAYY 3×150+70

4,015,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم PVC – NAYY 3×240+120

6,195,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×10

432,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×25

991,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×50

1,638,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×95

2,876,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×120

3,471,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 5×10

555,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 5×16

799,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 5×25

1,230,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 5×35

1,647,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×10

486,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×16

714,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×35

1,392,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×50

1,706,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم PVC – NAYY 3×25+16

974,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم PVC – NAYY 3×185+95

4,997,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×70

2,248,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×95

2,985,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×120

3,577,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 5×10

585,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 5×16

874,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 5×25

1,312,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×400

2,924,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم XLPE-NA2XY 1×500

3,984,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×70

666,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×95

812,000 

تک رشته زمینـی آلـومینـیوم PVC – NAYY 1×300

2,235,000 

کـابـل مفتول زمینـی آلـومینیـوم XLPE-NA2XY 1×35+35

546,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 3×70+35

1,858,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 3×150+70

3,861,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم PVC – NAYY 3×95+50

2,679,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×16

662,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×35

1,293,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×70

2,333,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 4×25

1,062,000 

کـابـل مفتـول زمینـی آلـومینیــوم XLPE-NA2XY 5×35

1,720,000 

همین حالا به مشاوران ما پیام دهید

09128389181

etemadcablealborz.com

خرید کابل آلومینیومی به قیمت کارخانه

قیمت کابل برق آلومینیومی چقدر است؟ از مشخصات کابل آلومینیومی چه می‌دانید؟ این کابل در چه سازه هایی کاربرد دارد؟ قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی با هوایی چه تفاوتی دارد؟ اگر شما هم با چنین سوالاتی مواجه هستید، پس این مطلب می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد، چون قرار است در اینجا از سیر تا پیاز کابل برق آلومینیومی ، لیست قیمت، کاربردها، سایزها و تمام اطلاعاتی که نیاز دارید با هم گفتگو کنیم.

کابل برق آلومینیومی دسته ای از سیم و کابل ( قیمت کابل برق ) است که هادی یا رسانای آن از جنس آلومینوم است. آلومینیوم در کنار مس که جزو پر استفاده ترین آلیاژها هستند، به دلیل مقاومت کم و رسانایی عالی به عنوان هادی الکتریکی در انواع سیم و کابل محسوب می شوند.

اما چرا برخی افراد آلومینیوم را به مس ترجیح می دهند؟ پاسخ روشن است؛ زیرا این فلز به وفور در دسترس است و جایگزین ارزان تری به جای مس برای هادی ها محسوب می شود. همراه ما در سیم و کابل اعتماد البرز باشید.

کابل آلومینیومی

کابل برق آلومینیومی ، یکی از انواع کابل است که به دلیل خواص رسانایی خود از سایر سیم و کابل ها متمایز می شود. این رسانا با توجه به خواص الکتریکی و مکانیکی و قیمت آن نسبت به سیم مسی، یک ماده رسانای جایگزین محسوب می شود.

دو آلیاژ مس و آلومینیوم هم به خوبی شکل پذیر هستند و هم در برابر زنگ زدگی و به تبع آن خوردگی مقاومت خوبی از خود نشان می دهند. هر چند که هر یک از آن ها خواص متفاوتی دارد که هر یک را برای کاربری خاصی مناسب می کند.

البته به جزاین دو فلز، یک آلیاژ دیگر هم وجود دارد که از این دو رساناتر است و آن هم فلز نقره است. اما به دلیل قیمت بسیار بالا از این فلز در صنعت برق کشی استفاده نمی کنند. شاید یکی از دلایل اصلی که باعث فروش کابل آلومینیومی به شکل قابل توجهی شده است، همین قیمت مناسب آن نسبت به سایر آلیاژهای با خاصیت رسانایی بالا باشد.

تفاوت های کابل برق آلومینیومی با کابل مسی

آلومینیوم به وفور در دسترس است و جایگزین ارزان تری برای مس به عنوان یک هادی محسوب می شود. از طرفی تقاضا به طور مداوم برای مس متغیر است؛ زیرا این آلیاژ مدام نوسان قیمت دارد. این در حالی است که قیمت آلومینیوم همیشه پایدارتر از مس بوده است.

شاید یک نکته باعث شود بسیاری از افراد از خرید کابل آلومینیوم ، صرف نظر کنند و آن هم توانایی رسانایی کمتر آن نسبت به فلز مس باشد. این قدرت فقط 61 درصد از کل توان مس برای انتقال الکتریسیته را در بر دارد، این یعنی مقاومت بیشتری دارد که چندان برای یک هادی مناسب نیست.

اما از طرف دیگر وزن سبک این آلیاژ در یک حجم مشخص نسبت به مس است که کار را بسیار راحت تر می کند. در اصل آلومینیوم حدود سه برابر از مس سبک تر است، پس می توان انتظار داشت که فروش کابل آلومینیومی لاله زار و سایر نقاط کشور، در بسیاری از مواقع بیش از مس باشد.

تفاوت در رسانایی این دو آلیاژ به این معناست که کابل آلومینیومی باید بزرگ تر از مس باشد تا بتواند به همان میزان هادی مسی الکتریسیته را منتقل کند، در حالت عادی افزایش ضخامت کابل باید منجر به افزایش وزن کابل شود که این اصلا استاندارد نیست، اما در کابل آلومینیومی به دلیل وزن بسیار سبکی که نسب به مس دارد، این مشکل حل شده است.

نکته مورد توجه دیگر استحکام کششی است. مس حدود دو برابر آلومینیوم استحکام کششی دارد، اما با توجه به بزرگتر بودن سیم و وزن سبک آلومینیوم، معمولا این آلیاژ به این میزان سطح کششی نیاز ندارد. از طرفی گفته می شود که مس از نظر حرارتی رسانایی بهتر از آلومینیوم دارد که این خاصیت هم هنگامی که اندازه رسانا آلومینیوم بزرگ تر شود، تفاوت چندانی بین این دو ایجاد نمی کند. مقایسه کنید.

مشخصات کابل آلومینیومی

هنگامی که قصد دارید اندازه وزن یک کابل برق آلومینیومی را به دست بیاورید، باید از سایز مقطع آن اطلاع کافی داشته باشید. در این صورت تنها کافیست سایز مقطع را در 0.27 ضرب کنید. جواب به دست آمده همان وزن کابل آلومینیوم در هر متر خواهد بود.

حروف اختصاری NA نشان دهنده کابل های آلومینیومی است. حرف N استاندارد کابل را نشان می دهد که بر اساس استاندارد VDE DIN تعیین شده است. حرف A هم به معنای جنس هادی آلومینیومی است که از کلمات Aluminium conductorگرفته شده است.

در صورتی که در کابل های برق آلومینیومی پس از دو حرف اول شاهد حرف Y بودید، بدانید جنس عایق پی وی سی است. زمانی که شاهد ترکیب حرف و عدد 2Y بودید، نشانگر جنس عایق پلی اتیلن است. در صورتی که شاهد ترکیب حرف 2X در کابل برق مورد نظر بودید، بدانید که منظور جنس عایق پلی اتیلن مستحکم یا کراس لینک است. لازم است روی این نکته تاکید داشته باشیم که سایز کابل آلومینیوم، بر اساس نوع کابل و کاربری آن متفاوت خواهد بود.

درخواست مشاوره یا ثبت سفارش با اعتماد کابل البرز
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید

انواع کابل های آلومینیومی

کابل آلومینیومی مانند سایر سیم و کابل ها انواع گوناگونی دارد. این کابل ها هم از نظر سایز و هم از نظر سطح مقطع و روکش با هم تفاوت هایی دارند. در ادامه به معرفی انواع کابل برق آلومینیومی برای آشنایی بیشتر شما می پردازیم.

کابل های آلومینیومی خودنگهدار

این دسته از کابل ها، همان نمونه هایی هستند که روی دکل و پایه برق مشاهده می کنیم، با این ویژگی که به وسیله یک عایق محافظتی پوشیده شده اند. کابل های خودنگهدار در دو دسته کابل فشار ضعیف و کابل فشار متوسط قرار می گیرند.

کابل نوع ضعیف به صورت دو، سه، پنج و شش رشته موجود هستند. در حالی که کابل خودنگهدار فشار متوسط از یک تک رشته سیم و سه رشته سیم پیچیده به دور آن تشکیل شده است. هر سه این کابل ها از نظر سطح مقطع با یکدیگر متفاوت هستند.

استفاده از این نوع کابل مزایای متعددی را به دنبال دارد که از جمله آن می توانیم به کاهش درصد انشعاب گیری غیر مجاز برق، هزینه نصب ارزان و نیاز به نگهداری کم، بالا رفتن سطح ایمنی، کاهش خطر تلفات، کاهش سطح ارتعاشات، کاهش اضافه ولتاژ ناشی از برخورد رعد و برق اشاره کنیم. این موارد تنها بخش کوچکی از مزایای کابل آلومینیومی خودنگهدار هستند.

کابل برق آلومینیومی هوایی

کابل های هوایی نیز از جمله کابل هایی هستند که معمولا آلیاژ رسانا آن ها از جنس آلومینیوم است. این کابل را می توان بر اساس کاربری به دو شکل بدون روکش یا لخت و با روکش مثل کابل خودنگهدار مورد استفاده قرار داد.

این کابل ها برای ولتاژهای ضعیف و متوسط کارایی دارند. کابل های هوایی آلومینیومی در سه نوع مختلف با اسامی AAC، ACSR و AAAC در بازار موجود هستند. کابل هوایی AAC از هادی آلومینیومی رشته ای آنیل نشده ساخته می شود. در مقابل کابل هوایی ACSR از نوعی هادی ساخته شده که ترکیبی از آلومینیوم و فولاد است.

فولاد در قسمت میانی این کابل برای بالا بردن قدرت مکانیکی کابل مورد استفاده قرار گرفته است و آلومینیوم به دور آن تابیده است.
کابل هوایی AAAC نیز از هادی آلومینیومی ساخته شده است، با این تفاوت که سیم میانی کابل دارای سطح مقطع گرد است و آلیاژ به شکل تک یا چند لایه به دور این سیم پیچیده شده است.

کابل آلومینیومی زمینی

کابل های زمینی که جنس هادی آن ها آلومینیومی است، در انواع مختلف کابل های قدرت فشار ضعیف، کابل های قدرت فشار متوسط، کابل های قدرت فشار قوی و فوق فشار قوی توسط کارخانجات مختلف تولید می شوند.

کابل های فشارضعیف آلومینیومی با ولتاژ 1000/600 ولت در تعداد سیم های 1 تا 5 و سطح مقطع 10 تا 500 mm ساخته می شوند. کابل فشار متوسط در ولتاژهای 6/3 تا 30/18 تولید می شود. سطح مقطع این کابل ها از 25 تا 800 mm متغیر خواهد بود.

اما کابل های فشار قوی و فوق فشار قوی نیز در ولتاژهای بالاتر و سطح مقطع 2000 mm به صورت تک یا چند رشته تولید و به فروش می رسند. اگر قصد خرید این نوع کابل را دارید، می توانید در انتهای مطلب در قسمت قیمت فروش، لیست قیمت کابل آلومینیومی زمینی را بررسی کنید.

کابل برق آلومینیومی زره دار

کابل های زره دار یا کابل swa از جمله کابل های باکیفیت صنعت برق هستند که در برابر عوامل محیطی مقاومت خیلی خوبی دارند. این کابل ها که در برخی از مواقع به آن کابل زره پوش نیز می گویند، به دلیل روکش داخلی اضافی که در آن تعبیه شده است، هنگام شرایط بد جوی همچنان با اطمینان و بدون اختلال در عملکرد کار خواهد کرد.

این لایه داخلی محافظتی اضافی در کابل های آلومینیومی زره پوش، از جنس فلز یا فویل به شکل راه راه است که از نظر کشسانی قابلیت ارتجاعی خوبی دارد. این کابل با ترکیب یک روکش پلاستیکی، سیم کابل را در برابر آسیب، رطوبت، پارگی، سایش، گرما و سرما و ضربه محافظت می کند. از این کابل ها برای مصارف متعدد تولید و انتقال الکتریسیته، انتقال سیگنال، بهره گیری در آزمایشگاه استفاده می کنند.

کاربرد کابل آلومینومی

بهترین کاربرد کابل های برق آلومینیومی ، هنگامی است که نیاز به کابل سربار احساس می شود. کابل سربار به کابلی گفته می شود که معمولا بدون عایق هستند و در فضای معلق و هوا مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارتی این سیم ها لخت هستند و راه اندازی و نگهداری کم دردسرتر و کم هزینه تری به دنبال دارند.

خطوط انتقال برق و انتقال نیرو داخل و بیرون شهر که توسط پایه های برق و برج ها ساپورت می شود، شاید واضح ترین مثال برای کابل برق سربار باشد. این خطوط نقش مهمی را در سیستم قدرت و انتقال نیرو بر عهده دارند.

حال با این اوصاف بهتر است که بدانید کابل های آلومینیومی یکی از بهترین انتخاب ها برای خطوط سربار محسوب می شوند. خصوصا زمانی که بحث ولتاژهای بالا پیش بیاید، هادی آلومینیومی از رسانای مسی پیشی می گیرد.

به این دلیل موارد استفاده کابل آلومینیومی در کابل سربار بالا است، زیرا آلومینیوم در مقایسه با نمونه های مسی خود دو برابر سبک تر و شش برابر ارزان تر هستند، در حالی که میزان مقاومت یکسانی را حفظ می کنند. این ویژگی ها آلومینیوم را به بهترین ماده برای خطوط انتقال فشار قوی در بازار تبدیل می کند؛ زیرا کابل برق سربار علاوه بر دوام باید سبک و انعطاف پذیر باشند.

آلومینیوم یک ماده قابل انعطاف است که در مقایسه با مس سرعت تنش فشاری کمتری دارد. این یک مزیت واضح است؛ زیرا کابل های سربار تحت چنین تنش هایی قرار می گیرند. علاوه بر این موارد کابل برق آلومینیومی کابلی است که برای سیم کشی برق در منازل و ساختمان ها، شبکه های انتقال برق، انتقال نیرو در خودروها و هواپیماها استفاده می شود. بیشتر بدانید.

قیمت کابل آلومینیومی

عوامل زیادی در تعیین قیمت کابل های برق تاثیرگذار هستند. یکی از دلایل این نوسان قیمت، کیفیت کابل تولیدی است. دلیل دیگر تغییر قیمت ها جنس هادی و جنس عایق آن کابل است. وزن سیم کابل و مفتول داخلی آن هم بر این قیمت اثرات مستقیمی دارد.

گذشته از آن قیمت کابل با سایزهای مختلف نیز فرق دارد. چرا که قیمت کابل آلومینیومی 4*35 با قیمت کابل آلومینیومی 2*6، قیمت کابل آلومینیومی 2*10، قیمت کابل آلومینیومی 2*25، قیمت کابل آلومینیومی 2*16 و یا قیمت کابل 4*25 آلومینیوم فرق دارد.

اما به طور کلی همانطور که گفتیم کابل های برق آلومینیومی ، قیمت کمتری نسبت به کابل های مسی دارند که یک مزیت برتر برای این دسته از کابل ها محسوب می شود. در ادامه برای اطلاع بهتر لیست قیمت کابل آلومینیومی را قرار دادیم تا با بررسی آن ها بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

کابل آلومینیومی
نام محصولسایزقیمت (ریال) XLPE
کـابـل مفتول آلومینیوم
16*199,500
کـابـل مفتول آلومینیوم
25*1138,200
کـابـل مفتول آلومینیوم
35*1164,000
کـابـل مفتول آلومینیوم
50*1222,800
کـابـل مفتول آلومینیوم
70*1296800
کـابـل مفتول آلومینیوم
95*1412,400
کـابـل مفتول آلومینیوم
120*1519,200
کـابـل مفتول آلومینیوم
150*1648,900
کـابـل مفتول آلومینیوم
185*1801,000
کـابـل مفتول آلومینیوم
240*11,008,400
کـابـل مفتول آلومینیوم
300*11,253,900
کـابـل مفتول آلومینیوم
400*11,688,000
کـابـل مفتول آلومینیوم
500*12,080,000
کـابـل مفتول آلومینیوم
10*2167,700
کـابـل مفتول آلومینیوم
16*2258,500
کـابـل مفتول آلومینیوم
25*2370,200
کـابـل مفتول آلومینیوم
35*2451,400
کـابـل مفتول آلومینیوم
25+16*3503,000
کـابـل مفتول آلومینیوم
35+16*3651,800
کـابـل مفتول آلومینیوم
50+25*3803,900
کـابـل مفتول آلومینیوم
70+35*31,086,500
کـابـل مفتول آلومینیوم
95+50*31,426,500
کـابـل مفتول آلومینیوم
120+70*31,877,200
کـابـل مفتول آلومینیوم
150+70*32,211,500
کـابـل مفتول آلومینیوم
185+95*32,731,400
کـابـل مفتول آلومینیوم
240+120*33,508,800
کـابـل مفتول آلومینیوم
300+150*34,397,300
کـابـل مفتول آلومینیوم
10*4255,000
کـابـل مفتول آلومینیوم
16*4410,400
کـابـل مفتول آلومینیوم
25*4593,200
کـابـل مفتول آلومینیوم
35*4736,000
کـابـل مفتول آلومینیوم
16*5530,500
کـابـل مفتول آلومینیوم
25*5755,200
کـابـل مفتول آلومینیوم
35*5943,000
کابل آلومینیومی

خرید کابل آلومینیومی

جهت خرید کابل آلومینیومی از طریق راه‌های ارتباطی زیر می توانید با ما ارتباط بگیرید و سفارش خود را ثبت کنید. با ما تماس بگیرید و خرید کابل آلومینیومی را بدون واسطه و مستقیم به قیمت کارخانه تهیه کنید.

کسب اطلاع از به‌روزترین قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی، لیست قیمت کابل سه فاز آلومینیومی، قیمت کابل فشار قوی آلومینیومی و خرید کابل برق آلومینیومی:

۰۲۱۳۳۱۱۶۷۸۸

تهران لاله زار جنوبی نبش کوچه بوشهری پاساژ اقتصاد طبقه اول پلاک ۶

برای مشاوره رایگان یا ثبت سفارش سیم و کابل البرز با ما تماس بگیرید.

 • بهنام ولیزاده

  برای شناور دو اینچ اندازه کابل الومنیومی

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای پاسخ خواهشمندیم سوال تون رو واضح بفرمایید تا دقیق تر راهنمایی تون کنیم.

 • حیدری

  قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی رو محبت میکنید.

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای ارسال لیست قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی به شماره واتس اپ 09122985308 پیام بدید تا همکارانم راهنمایی تون کنن.

  • محبی

   سلام بزرگوار قیمت کابل 25*2 رو محبت می‌فرمایید .100متر

  • Rfarzin92@gmail.com

   قیمت ها بروز شده عزیز

 • نوروزی

  قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی و هوایی در سایت شما به روز هست؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای ارسال لیست قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی به شماره واتس اپ 09122985308 پیام بدید تا همکارانم راهنمایی تون کنن.
   ضمنا میتونید قیمت کابل آلومینیومی هوایی رو نیز در همان لیست ببینید.

 • مسعودی

  قیمت کابل آلومینیومی 4*50 چنده؟

  پاسخ
  • z.vosoughi68@gmail.com

   برای ارسال قیمت کابل برق آلومینیومی 4*50 به شماره واتس اپ 09122985308 پیام بدید تا همکارانم راهنمایی تون کنن.

 • نرگس محمدی

  قیمت کابل آلومینیومی 2*6 و همینطور قیمت کابل 4*10 آلومینیومی رو لطف می‌کنید.

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای ارسال لیست قیمت کابل آلومینیومی اعتماد البرز به شماره واتس اپ 09122985308 پیام بدید تا همکارانم راهنمایی تون کنن.

 • اکبری

  امکانش هست لیست قیمت کابل برق آلومینیومی هوایی و لیست قیمت کابل آلومینیومی زمینی رو واسم ارسال کنید؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای ارسال لیست قیمت کابل برق آلومینیومی به شماره واتس اپ 09122985308 پیام بدید تا همکارانم راهنمایی تون کنن.

 • احمدی

  ممنون میشم قیمت به روز کابل های زیر رو بفرمایید:
  قیمت کابل برق آلومینیومی 2*16
  قیمت کابل برق آلومینیومی 2 * 25
  قیمت کابل برق آلومینیومی 2*6
  قیمت کابل آلومینیومی 4*35
  قیمت کابل آلومینیومی 2*35
  قیمت کابل 4*6 آلومینیوم
  قیمت کابل آلومینیومی 4*25
  قیمت کابل آلومینیومی 4*16
  قیمت کابل 4*25 آلومینیوم
  قیمت هر متر کابل 2*4
  قیمت کابل آلومینیومی 2*10

  پاسخ
 • رضایی

  سلام من لیست قیمت برای این کابل ها رو میخوام:
  کابل آلومینیومی 2*35
  قیمت کابل 2*6 آلومینیوم
  قیمت کابل 4*25 آلومینیوم
  قیمت کابل آلومینیومی 2*16
  قیمت کابل 2*10 الومینیوم
  قیمت کابل آلومینیومی 4*16 زمینی
  قیمت کابل 50 آلومینیوم
  قیمت کابل آلومینیومی 4 * 50
  قیمت کابل 4*16 آلومینیوم

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای ارسال لیست قیمت به شماره واتس اپ 09122985308 پیام بدید تا همکارانم راهنمایی تون کنن.

 • سعید

  لیست قیمت کابل آلومینیومی زمینی به روز رو واسم بفرستید لطفا

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   برای ارسال لیست قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی به شماره واتس اپ 09122985308 پیام بدید تا همکارانم راهنمایی تون کنن.

 • میلاد

  من از شما خرید کردم و بسیار از قیمت ها راضی هستم. خودشون تولید کننده هستن. قیمت روز کابل آلومینیومی رو هم میشه تو سایت دید. معمولا آپدیت هستن قیمت ها

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   از حسن توجه شما سپاسگزاریم
   بله ما تولید کننده کابل آلومینیوم اعتماد البرز هستیم و محصولات با پایینترین نرخ ممکن به فروش میرسند

  • فرزاد رضائی

   سلام آقا قیمت کابل سایزه سه در شش افشان آلومنیوم لطفا…بعد چه سایزی از کابل آلومنیوم با کابل سایزه دو در شش افشان مس برابری میکنه از لحاظ آمپر مصرفی.

 • رحمانی

  لیست قیمت سیم هوایی آلومینیومی رو کجا ببینم؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   با سلام و روز خوش
   لیست قیمت سیم هوایی آلومینیومی در ابتدای همین صفحه قابل مشاهده هست.

  • حسن رحیمی

   کابل آلومینیوم ۲۵*۲کنتورتک فاز۵۰ باطل مسیر۱۰۰متر جوابگوی سه کولرگازی وروزنامه ودویخچال فریزر هست یا نه؟؟ وقیمت ؟ ویا کابل چه سایز بااین وسایل مصرفی لازمه؟؟ممنون اگه راهنمایی بفرمایید….

 • رشوند

  قیمت کابل ۴ در ۱۶ آلومینیوم چرا انقد ارزونه؟

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   با سلام و روز خوش
   آقای رشوند با سپاس از نظر ارزشمندتون. هدف شرکت اعتماد کابل البرز همواره تولید سیم و کابل با کیفیت با قیمت معقول است.

 • محمد جواد

  سلام
  مشخصات کابل آلومینیومی 2*1 شرکت شما رو میخواستم بدونم
  ممنون

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   با سلام و روزخوش
   محمدجواد جان برای اطلاع دقیق از قیمت و مشخصات کابل آلومینیومی 2*1 شما می تونید با دفتر مرکزی اعتماد کابل البرز با شماره ۰۲۱۳۳۱۱۶۷۸۸ تماس حاصل بفرمایید.

 • امیر

  قیمت کابل آلومینیوم 2*6 و قیمت کابل 2*16 آلومینیومی رو لطف کنید

  پاسخ
 • مکرمی

  سلام جناب برای کابل آلومینیومی زمینی قیمت منصافه بدید بهم

  پاسخ
  • اعتماد کابل البرز

   با سلام
   برای دریافت قیمت میتونید با دفتر به شماره ۰۲۱۳۳۱۱۶۷۸۸ تماس حاصل بفرمایید و با مشخصات کابل آلومینیومی مورد نظر خودتون رو به به کارشناسان اعتماد کابل البرز بدید.

 • جلیلی

  سلام
  من از مشتریان ثابت شما هستم
  به جرئت میتونم بگم کابل آلومینیوم قیمت بهتر از شما هیج جایی گیرم نمیاد
  قدردان شما هستم

  پاسخ
 • مهندس باقریان

  درود
  قیمت کابل آلومینیومی 2*50 رو ندارید شما؟

  پاسخ
 • پیری

  سلام برای کابل آلومینیومی قیمت رو برای سایزبندی های مختلف من نتونستم پیدا کنم
  ممنون میشم راهنماییم کنید منو

  پاسخ
 • نظرپور

  سلام وقت بخیر من کابل ۱×۲۵ با روکش مس میخوام شما دارین؟
  و قیمتش چنده ممنون

  پاسخ
  • زری

   با سلام
   برای اطلاع از موجودی و قیمت روز کابل ها میتونید با دفتر با شماره 09128389181 یا 02133116988 تماس بگیرید.

 • رضایی

  سلام فیمت های بالا که نوشته شده به روز میباشد و کلاف های ۳در ۷۰ با نول مربوطه چند متری میباشد

  پاسخ
 • ولی قاسمی

  سلام خسته نباشید من از ترانس برق 800 متر فاصله دارم کابل الومینیومی بخرم که تقریبا 40 امپر برق بدهد راهنمایی کنید تشکر

  پاسخ
 • فیروزی

  سلام وقت بخیر ببخشید من برای متراژ 1200متر کابل آلومینیومی از منبع برق یاهمن تراز تاباغ برای استفاده تا حد جوابگویی جهت دینام آب یخچال باید چه سایزی رو بخرم ممنون

  پاسخ
 • فیروزی

  سلام وقت بخیر ببخشید من برای متراژ 1200متر کابل آلومینیومی از منبع برق یاهمن تراز تاباغ برای استفاده تا حد جوابگویی جهت دینام آب یخچال باید چه سایزی رو بخرم ممنون

  پاسخ
 • برزگر

  قیمت کابل آلومینیومی سه فاز زمینی چنده؟

  پاسخ
 • یزدان فر

  قیمت کابل آلومینیومی تک فاز زمینی میخواستم

  پاسخ
 • محمودی

  سلام ارادت
  قیمت هر متر کابل سه فاز آلومینیومی چند شده الان؟

  پاسخ
 • محبی

  سلام ما مغازه هستیم. قیمت کابل های پایین رو واسم بفرستید ممنونتون میشم
  قیمت کابل 3*35+16 آلومینیومی
  قیمت سیم آلومینیوم روکش دار
  قیمت کابل فشار قوی آلومینیومی
  قیمت کابل آلومینیومی 4*70
  قیمت کابل آلومینیومی 3*35+16
  قیمت کابل آلومینیومی 3*95+50
  قیمت کابل آلومینیوم 4*16
  کابل 4*50 آلومینیوم
  قیمت کابل 3*25+16 آلومینیومی
  قیمت کابل ۵۰ آلومینیومی
  قیمت کابل 3*240 آلومینیومی
  کابل آلومینیوم 4*35
  قیمت کابل ۲در۱۶ آلومینیومی
  قیمت کابل ۲در۱۰ آلومینیومی

  پاسخ
  • زری

   جهت اطلاع از قیمت ها با تخفیف ویژه با شرکت تماس بگیرید

 • فرزان

  بهترین کابل آلومینیوم مال کدوم برنده دوستان؟

  پاسخ
 • دادخواه

  سلام قیمت کابل کراسلینک 70 آلومنیوم چقدر هست

  پاسخ
 • دادخواه

  70 آلومینیوم خود نگهدار

  پاسخ
 • دریاباری

  وقت بخیر
  کابل شما تاییده توانیر هم داره

  پاسخ
 • مانی

  سلام
  مشخصات کابل آلومینیومی 2*16 رو میفرستید
  قیمت چنده

  پاسخ
 • هرمز

  با سلام قیمت کابل 4*16 آلومینیوم البرز اعتماد چند درمیاد؟

  پاسخ
 • رضایی

  سلام
  قیمت کابل زمینی آلومینیومی رو از کجا ببینم؟

  پاسخ
 • مهران

  سلام
  لیست قیمت کابل مسی و آلومینیومی به روز هست؟

  پاسخ
 • رستمی

  قیمت کابل ۴ در ۲۵ آلومینیوم هم دارید؟

  پاسخ
 • احمدی

  قیمت این سایز کابل آلومینیومی رو میخوام:
  قیمت کابل 4*50 آلومینیوم
  قیمت کابل آلومینیومی 3*25+16
  قیمت کابل آلومینیوم 4*25
  قیمت کابل آلومینیومی 3*50+25
  قیمت کابل ۲۴۰ آلومینیوم
  قیمت کابل آلومینیوم 2*25
  قیمت کابل ۱۶ آلومینیوم
  قیمت کابل ۲در ۱۶ آلومینیوم
  قیمت کابل 3*300 آلومینیومی
  قیمت کابل ۴در ۱۶ آلومینیومی
  قیمت کابل آلومینیومی 3*70+35
  قیمت کابل ۲۵ آلومینیوم
  قیمت کابل ۳۵ آلومینیومی
  قیمت کابل آلومینیوم 2*10
  قیمت کابل برق آلومینیومی تک فاز
  قیمت کابل ۲ در ۱۶ آلومینیوم

  پاسخ
 • کمال یعقوبی

  سلام اقا خوبین بیزحمت قیمت کابل سه در بیست وپنج در شانزده به متراز دویست وپنجاه متر میخوام لطفا قیمت چنده صاعب تبریز میخوام

  پاسخ
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
قیمت لحظه ای