سیم و کابل 1.75 — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان