سیم و کابل درباره ما — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان

درباره شرکت اعتماد کابل البرز

سیم و کابل اعتماد البرز

 

شرکت اعتماد کابل البرز در سال ۲۰۱۴ میلادی به صورت رسمی شروع به فعالیت در حوزه تولید سیم و کابل کرده و در سال ۲۰۱۵ میلاد ی موفق به اخذ استانداردهای لازم جهت تولید سیم و کابل برق گردید.از اهداف اصلی شرکت می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱-ارتقای سطح کیفی محصولات: شرکت اعتماد کابل البرز با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و جوان و تحصیل کرده و مجهز به آزمایشگاه تخصصی جهت تست های الکتریکی و مکانیکی کابل های برق گام در جهت بهبود برداشته است.

۲-صادرات محور بودن:در این خصوص مذاکراتی با اتاق های بازرگانی کشورهای همسایه صورت گرفته که تا پایان سال ۲۰۱۷ به این مهم دست خواهد یافت.

۳-دانش بنیان شدن شرکت:یکی دیگر از اهداف مهم شرکت گام برداشتن در جهت دانش بنیان شدن می باشد که در این خصوص فعالیت های صورت گرفته که به زودی شرکت اعتماد کابل البرز به این مهم دست پیدا خواهد کرد.

This post is also available in: English, Arabic