سیم و کابل مقالات تولید سیم و کابل اعتماد کابل البرز در خصوص عملکرد تولید انواع سیم های برق و مخابراتی
۱۳۹۶-۰۵-۱۷

جریان های مجاز سیم

جریان های مجاز سیم   جریان مجاز سیم بستگی به دمای محط نصب و تبادل حرارتی محیط دارد. ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ وﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۸

مشخصات کابل های آلمینیومی

مشخصات کابلهای آلمینیومی در جدول زیر مشخصات کابلهای آلمینیومی را مشاهده می نمایید: توجه کنید: مقاومت اهمی سیم آلمینیومی ۱٫۶۴ برابر مشابه مسی میباشد. برای محاسبه […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۹

کابل هوایی خودنگهدار

کابل هوایی خود نگهدار: کاربرد کابل خودنگهدار هوایی در شبکه توزیع: شبکه های توزیع در اکثر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم با استفاده از […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۰

عیب یابی کابل های برق

عیب یابی کابل های برق عيب يابي كابل زميني ۱-كابل از پست زميني خارج شده در وسط مسير به علت طولاني شدن از شالتر استفاده شده […]