سیم و کابل سیم برق مفتولی اعتماد البرز — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان
سیم برق اعتماد البرز
سیم برق افشان اعتماد البرز
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
اعتماد کابل البرز
کابل برق افشان اعتماد البرز
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
Show all

سیم برق مفتولی اعتماد البرز

سیم مفتول NYA

در سیم مفتولی ( سیم غیر قابل انعطاف ، سیم نصب ثابت یا سیم خشک )  هادی از جنس مس آنیل شده با خلوص بالا گروه ۱  ( هادی غیر قابل انعطاف یا هادی مفتولی ) بوده که  ویژگی های هادی مورد استفاده در سیم مفتولی می بایستی مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ISIRI 3084  و یا استاندارد بین المللی   IEC   ۶۰۲۲۸ باشد .
سیم مفتولی که به نام های سیم غیر قابل انعطاف ، سیم نصب ثابت و یا سیم خشک نیز شناخته می شود بطور عمده برای استفاده در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق مناسب است .  همپنین به کارگیری سیم مفتولی ( سیم غیر قابل انعطاف ، سیم نصب ثابت یا سیم خشک) در داخل لوله ها و زیر گچ مجاز است . البته سیم های نصب ثابت با هادی تابیده منظم ( گروه ۲ ) را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل ، در ساخت دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد .