بایگانی برچسب: الومینومی

مشخصات کابل های آلمینیومی

مشخصات کابلهای آلمینیومی در جدول زیر مشخصات کابلهای آلمینیومی را مشاهده می نمایید: توجه کنید: مقاومت اهمی سیم آلمینیومی ۱٫۶۴ برابر مشابه مسی میباشد. برای محاسبه وزن آلمینیوم موجود در هر متر سیم آلومینیومی سطح مقطع سیم را در عدد ۰٫۲۷ ضرب کنید ، جواب به کیلوگرم است. برای سیم مسی در عدد ۰٫۸۹ ضرب […]

Call Now Button