بایگانی برچسب: تولید سیم و کابل

روشهای نگهداری و تست کابل ها

تست کابل ها

روشهای نگهداری و تست کابل ها و سیستم های مربوطه

مراحل تولید سیم وکابل

مراحل تولید سیم و کابل مراحل مختلف توليد به شرح ذيل می باشد: ۱-   نازک کاری اين عمليات توسط يک دستگاه نازک کن راد و دستگاه نازک کن فاين در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول مفتول مس mm 8 توسط دستگاه راد به مفتول مس  mm10/1  تبديل شده و اين مفتول […]

Call Now Button