بایگانی برچسب: جوشکاری

انواع پوشش الکترود در جوشکاری الکترود دستی

این متن به بیان انواع الکترود پوشش دار یا روکش دار در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی |SMAW | MMA می پردازد. به عنوان نمونه الکترود پوشش دار چیست؟ انواع آن کدامند؟ هر یک از آنها دارای چه مزیت ها و محدودیت هایی است؟ با مطالعه متن ذیل، شناخت بهتری از انواع الکترود […]

Call Now Button