بایگانی برچسب: روکش مسی

هادی‌آلومینیومی‌باروکش‌مسی CCA

آلومینیوم با روکش مس

هادی‌های آلومینیومی با روکش مس شامل یک هسته آلومینیومی با لایه محکمی از مس است که بصورت پیوند فلزی با آلومینیوم درهم آمیخته باشد. ضخامت مس ممکن است متفاوت باشد ولی برای بکارگیری در کابل، این ضخامت اغلب به صورت ۱۰% حجمی یا ۲۷% وزنی است. سیم هادی را می توان با روکش‌های گوناگون تولید […]

Call Now Button