بایگانی برچسب: سیم ارت

سیم ارت چیست و چرا باید استفاده شود؟

وقتی که نام سیم ارت شنیده می شود، بسیاری به لوله های فلزی فکر می کنند که بالای ساختمان های بلند نصب شده است و این لوله فلزی با سیم به زمین متصل است تا خطرات برخورد رعد و برق به ساختمان را از بین ببرد. ولی سیم ارت فقط به این شکل نیست. در این مقاله […]

Call Now Button