بایگانی برچسب: فیبر نوری نسل سوم

فیبر نوری چیست

فیبرنوری

فیبر نوری چیست؟ استفاده از انکسار (شکست) برای هدایت نور  اساس فیبرهای نوری امروزی است. بازتاب کلی( انعکاس کلی ) وقتی نور از هوا وارد آب می شود زاویه تابش آن کم میشود (به خط عمود بر سطح نزدیک می‌شود) وقتی از آب وارد هوا میشود زاویه تابش آن زیاد میشود (از خط عمود دور […]

Call Now Button