بایگانی برچسب: فیبر نوری

چگونه فیبر نوری تولید می شود ؟

چگونه فیبر نوری تولید می شود؟

چگونه فیبر نوری تولید می شود؟ برای تولید فیبر نوری امکان استفاده از شیشه های عادی وجود ندارد. اگر فیبری از این نوع شیشه ها ساخته شود در انتشار نور حتی در فواصل کوتاه مشکل خواهد داشت. دلیل آن وجود اعوجاج، تغییر رنگ و سایر ناخالصی ها می باشد که به سرعت جذب یا منعکس […]

انواع کابل شبکه

کابل شبکه

انواع کابل شبکه

فیبر نوری چیست

فیبرنوری

فیبر نوری چیست؟ استفاده از انکسار (شکست) برای هدایت نور  اساس فیبرهای نوری امروزی است. بازتاب کلی( انعکاس کلی ) وقتی نور از هوا وارد آب می شود زاویه تابش آن کم میشود (به خط عمود بر سطح نزدیک می‌شود) وقتی از آب وارد هوا میشود زاویه تابش آن زیاد میشود (از خط عمود دور […]

Call Now Button