بایگانی برچسب: کابل

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن

سیمکشی شبکه

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن یک ساختمان : انجمن صنعت ارتباطات از راه دور(TIA)  و انجمن صنعت الکترونیک (EIA) یک سری استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن برای ارتباط های تلفنی و شبکه های کامپیو تری در یک ساختمان تجاری را تعریف کردند. هدف از طرح این استاندارد ها ایجاد یک سری […]

آشنایی با کابل مخابراتی و مراحل تولید آن

آشنایی با کابل مخابراتی و مراحل تولید آن   مراحل ساخت کابل مخابراتی : هادی کابل مخابراتی : از مس الکترونیک با درجه خلوص طبق استاندارد بین‌المللی و نرم شده به عنوان هادی استفاده شده است. قطر هادی ۰٫۴ ، ۰٫۵ ، ۰٫۶ ، ۰٫۸ میلیمتر است. عایق کابل مخابراتی : عایق از مواد پی […]

کابل هوایی خودنگهدار

کابل هوایی خود نگهدار: کاربرد کابل خودنگهدار هوایی در شبکه توزیع: شبکه های توزیع در اکثر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم با استفاده از هادی های لخت اجرا می شوند. این در حالی است که مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در کشورهای پیشرفته بویژه در طی چند دهه اخیر شاهد روند رو به رشد […]

مشخصات کابل های آلمینیومی

مشخصات کابلهای آلمینیومی در جدول زیر مشخصات کابلهای آلمینیومی را مشاهده می نمایید: توجه کنید: مقاومت اهمی سیم آلمینیومی ۱٫۶۴ برابر مشابه مسی میباشد. برای محاسبه وزن آلمینیوم موجود در هر متر سیم آلومینیومی سطح مقطع سیم را در عدد ۰٫۲۷ ضرب کنید ، جواب به کیلوگرم است. برای سیم مسی در عدد ۰٫۸۹ ضرب […]

Call Now Button