سیم و کابل cca Archives — سیم و کابل|تولید سیم و کابل|صادرات سیم وکابل|سیم و کابل افشان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
آلومینیوم با روکش مس

هادی‌آلومینیومی‌باروکش‌مسیCCA

هادی‌ آلومینیومی با روکش مس (CCA) هادی‌های آلومینیومی با روکش مس شامل یک هسته آلومینیومی با لایه محکمی از مس است که بصورت پیوند فلزی با […]